Fotografia de biblioteques

Biblioteca Jacques Dupin. Fundació Miró. Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Pública Rosendo Arus (Barcelona). Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Balmesiana. Fundació Balmes. Albert Güell Juanola (2017)

Biblioteca Centre d'estudis i arxiu MACBA (Barcelona). Albert Güell Juanola (2017)

Libraries & librarians. Estudi previ 1. fotografies de les biblioteques, Dupin (Miró), Arus, Balmesiana, MACBA. Serie completa a: Libraries & librarians